Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21 im. Kornela Makuszyńskiego

Strona główna

INFORMACJA W SPRAWIE ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

Dzisiaj na tablicy

 

 

 

Paździer­nik mie­siącem oszczę­dza­nia.

 

 

 

Aktualności