Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21 im. Kornela Makuszyńskiego

Strona główna

     Zima, zima, zima...

Dzisiaj na tablicy

 

 Dzień Otwarty Szkoły

15 marca 2018r.

godz. 17:00

 

Z a p r a s z a m y !!!

Aktualności