Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21 im. Kornela Makuszyńskiego

Wojewódzki konkurs - Moja natura.

Konkurs plastyczny był skierowany do uczniów szkół podstawowych organizowany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Konkurs miał na celu zwrócenie uwagi na obszary Natura 2000 oraz świadomość przyrodniczą i ekologiczną.

 

Gratulacje dla NATALII BOROWSKIEJ uczennicy klasy 5b za zajęcie I miejsca w konkursie wojewódzkim i twórcze podejście do tematu związanego z Naturą 2000 pt. "Moja natura".