Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21 im. Kornela Makuszyńskiego

Szkolna Akcja - STOP Cyberprzemocy

Uwaga! Uwaga!

Jak co roku w dniach 16-20 grudnia br. w naszej szkole odbyła się Szkolna akcja - Stop cyberprzemocy.


Zaplanowane i zrealizowane działania to:

1. Gazetka w holu szkoły.
2. Informacja na szkolnej stronie.
3. Cykl lekcji informatyki w klasach IV - VIII poświęconych tematowi cyberprzemocy i jej przeciwdziałaniu.
4. Na godzinach wychowawczych w klasach I – VIII rozmowy na temat Akcji i poprawnych zachowań w internecie. Wypracowanie zasad NETYKIETY.

 

W ramach akcji - "STOP Cyberprzemocy" odbyły się zajęcia profilaktyczne we wszystkich klasach, a w klasach starszych lekcje informatyki poświęcone omawianiu przyczyn i skutków cyberprzemocy. Uczniowie klas 7-8 wykonali dodatkowo prezentacje multimedialne, które prezentowali podczas zzajęć i zachęcali do dyskusji.

Wiele uwagi poświęcono temu, jak zapobiegać i bronić się przed cyberprzemocą i gdzie szukać pomocy, gdy jesteśmy ofiarami czy też świadkami szkodliwego działania technologii informacyjnych.

W klasach młodszych dzieci  wykonały wspólny, tematyczny plakat.

Matylda Wojciechowska

Aneta Ślubowska-Szygenda

Czym jest cyberprzemoc?

                        Zjawisko cyberprzemocy najkrócej definiuje się jako przemoc z użyciem technologii informacyjnych, do których należą głównie Internrt oraz telefony komórkowe.

Podstawowe formy tego zjawiska to:

  • nękanie,
  • straszenie,
  • szantażowanie z użyciem sieci,
  • publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających, kompromitujących kogoś informacji, zdjęć, filmów z użyciem sieci
  • podszywanie się w sieci pod kogoś wbrew jego woli.

         Do działań określanych mianem cyberprzemocy wykorzystywane są głównie poczta elektroniczna, czaty, komunikatory, strony internetowe, blogi, serwisy społecznościowe, grupy dyskusyjne, wiadomości SMS i MMS. W odróżnieniu od tradycyjnej przemocy zjawisko to to charakteryzuje wysoki poziom anonimowości sprawcy.

Akcja „Stop Cyberprzemocy” prowadzona jest w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Dziecko w Sieci” przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Fundację Orange.

 Akcja jest elementem programu Komisji Europejskiej „Safer Internet Plus”.