Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21 im. Kornela Makuszyńskiego

Klasa I A poznaje podstawy języka migowego.

Dnia 27.01. 2020r. w klasie I A odbyły się zajęcia z podstaw  migania w języku migowym.

 

Podczas zajęć prowadzonych przez Państwa Annę i Ryszarda Homików z Edukacyjnego Studia Języka Migowego " Migam i Gram" uczniowie opanowali umiejętność migania w PJM wierszyka " Kocham mamę, kocham tatę".

Poznawali również  bariery z jakimi borykają się ludzie niesłyszący i niedowidzący i w jaki sposób można im pomóc.

                                                                                                                    Agnieszka Pietrasińska, Adriana Sztuba