Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21 im. Kornela Makuszyńskiego

Małe Olimpiady Przedmiotowe

O G Ł O S Z E N I E

Po rocznej przerwie wracają Małe Olimpiady Przedmiotowe dla klas 5-6 .

W tym roku szkolnym odbędą się olimpiady dla uczniów z klas V- VI (nowa podstawa programowa) z:

  • języka polskiego - 2 marca br. (etap szkolny)
  • języka angielskiego
  • informatyki - 6 marca br. o godz. 9:45 w sali 26 (etap szkolny)
  • matematyki
  • przyrody z elementami biologii i geografii - 4 marca br. o godz. 14:30 w sali 1 (etap szkolny)
  • historii
  • plastyki
  • muzyki
  • Olimpiada Malucha – dla uczniów z klas II – III.