Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21 im. Kornela Makuszyńskiego

Świąteczne Warsztaty Plastyczne' 2019

     odbyły się 11 grudnia 2019 roku w CK 105 w Koszalinie. Organizatorem Warsztatów była Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Koszalinie i Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Koszalinie oraz Zespół Szkół nr 12 w Koszalinie.

     Udział w warsztatach wzięli uczniowie ze SPI 21 w Koszalinie, uczniowie Szkoły Muzycznej, uczniowie z SOSW w Warninie, SOSW w Koszalinie oraz uczniowie z Liceum Plastycznego.

W twórczej pracy młodych utalentowanych uczniów wspierali artyści:

W. JAROSZ,

K. RACZKOWSKA,

D. TWORKE,

G. OTULAKOWSKI,

P. WASILEWSKI,

E. STANKIEWICZ.