Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21 im. Kornela Makuszyńskiego

KOMUNIKAT

Uwaga! Uwaga!

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2020 zostaną opublikowane w piątek, w godzinach porannych 31.07.2020 r. w internecie. Można będzie sprawdzić je online na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Jak online sprawdzić swoje wyniki egzaminu ósmoklasisty:

  1. Aby sprawdzić swoje wyniki egzaminu ósmoklasisty należy wpisać w przeglądarkę adres internetowy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE).
  2. Po wejściu na oficjalną stronę internetową OKE należy wpisać swój identyfikator i hasło. Przypominamy, że identyfikator to numer pesel. Jeśli chodzi o hasło, to jest to ciąg cyfr, który każdy uczeń otrzymał w szkole po ostatnim egzaminie.
  3. Po wpisaniu identyfikatora i hasła wyświetli się strona z danymi osobowymi ucznia. To właśnie tam znajdą się wyniki z poszczególnych egzaminów.

 

Zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty można odbierać w sekretariacie szkoły w piatek, 31 lipba br. od godziny 7:00 do 14:00.

Z A P R A S Z A M Y !