Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21 im. Kornela Makuszyńskiego

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

„BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW W INTERNECIE

Termin realizacji: 2.02 - 13.02.2012

Internet jest  narzędziem służącym do komunikacji, edukacji i rozrywki.

 Niestety  wiążą się z nim także rozmaite zagrożenia.

Charakterystyka zagrożeń

- Dostęp do materiałów pornograficznych

- Pornografia dziecięca

- Pedofile

- Cyberseks

- Uzależnienie

- Groźby i nękanie

- Obrót danymi osobowymi

- Problemy psychospołeczne

Celem programu „Bezpieczeństwo uczniów w Internecie” jest profilaktyka, mająca za zadanie ukazanie zagrożeń związanych z Internetem oraz sposobów zapobiegania im.

Działania profilaktyczne obejmują:

- edukację młodzieży  w zakresie zachowania bezpieczeństwa w sieci,

- edukację rodziców i nauczycieli w zakresie zasad zachowania

   bezpieczeństwa w Internecie.

-    uwrażliwienie młodzieży na problem przestępczości w Internecie,

 

W ramach programu podejmujemy następujące działania:

 

 

LP.

FORMA DZIAŁAŃ

SPOSÓB REALIZACJI

 

I.  W ZAKRESIE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH

1.

Przeprowadzenie zajęć o tematyce „Bezpieczeństwo w Internecie” na lekcjach godzin wychowawczych i informatyki.

Wykłady, pogadanki i pokazy

na lekcjach. Film o cyberprzemocy

 

2.

Popularyzacja ulotek informacyjnych  o zagrożeniach w sieci wśród uczniów, nauczycieli i rodziców

rozprowadzenie ulotek udostępnionych na stronie internetowej

3.

Opracowanie  i przeprowadzenie ankiety wśród uczniów pod tytułem: „Zagrożenia w sieci”

Przeprowadzenia ankiety

4.

Działalność kółka informatycznego propagująca „Bezpieczeństwo w Internecie” oraz obchody

„Dnia Bezpiecznego Internetu”

-plakaty,

-gazetki,

- WWW.

 

II.  W ZAKRESIE DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH

1.

Na lekcji informatyki uczniowie wezmą udział w quizie nt. Bezpiecznego interetu

Przeprowadzenie quizu

2.

Nadzorowanie pracy uczniów w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w pracowniach i świetlicy z dostępem do internetu

Kontrola odwiedzin stron internetowych, obserwacja pracy uczniów, kofiguracja oprogramowania blokującego niedozwolone strony www.

3.

Profilaktyka antywirusowa i antyspamowa

Stosowanie oprogramowania antywirusowego

4.

Konkurs na plakat "Bezpieczeństwo w sieci" wykonany techniką komputerową.

 

Podczas lekcji informatyki uczniowie wykonają plakat, który zostanie opublikowany na szkolnej stronie www (najlepszy) oraz zostanie wyeksponowany na gazetce szkolnej.

5.

Konkurs plastyczny na plakat "Bezpieczeństwo w sieci" wykonany dowolną  techniką.

Podczas lekcji informatyki uczniowie wykonają plakat, który zostanie umieszczony na szkolnej stronie.