Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21 im. Kornela Makuszyńskiego

Optymistyczny Start Szkolny

Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21 im. K. Makuszyńskiego  bierze udział w programie Optymistyczna Strefa Oświatowa – Koszalin. Program składa się z dwóch części: szkoła zarządzająca wiedzą i optymistyczny start szkolny.

 

            Optymistyczny Start Szkolny to projekt dotyczący najważniejszego w życiu małego dziecka wydarzenia – przejścia od etapu wychowania do nauki szkolnej. Od tego w jaki sposób odbędzie się ten krok zależeć może cała kariera edukacyjna dziecka, jego szanse i mozliwości, stosunek do nauki, sukcesy i porażki za rok, za kilka lat, za lat kilkanaście, gdy obecny kandydat do szkoły podstawowej zdawać będzie egzamin maturalny.Optymistyczny Start Szkolny to sposób działania związany z rozpoczęciem nauki w szkole każdego dziecka. Ale, naturalnie, im młodsze dzieci trafiają do pierwszej klasy, tym lepiej szkoła musi być dla nich przygotowana.

 

            Dlaczego Optymistyczny Start jest tak ważny?

 

Pozytywny , optymistyczny start w szkole jest niezwykle ważny. Można uznać, że od tego kroku zależy w wielu przypadkach, stosunek dzieci do nauki, który rzutowac będzie na dalsze losy, a w perspektywie na zyciowy sukces lub porazkę najmłodszych.

 

Warunki dobrego startu:

-         bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne;

-         dobre relacje;

-         zainteresowanie nauką;

-         poczucie własnej wartości.

 

Nasza szkoła jest optymalnie przygotowana by każdemu dziecku, które przestąpi progi naszej szkoły taki OPTYMISTYCZNY  start zapewnić.

 

Za program są odpowiedzialne: Ewa Endruszkiewicz i Mirosława Mamrot.