Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21 im. Kornela Makuszyńskiego

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie „wyrosła” z ogólnych założeń promocji zdrowia, rozwijanej przez Światową Organizację Zdrowia oraz z dorobku kilku międzynarodowych konferencji poświęconych szkolnej edukacji zdrowotnej. Nie ma jednej, ogólnie przyjętej definicji takiej szkoły. Każdy kraj wypracowuje swój model SzPZ w zależności od uznawanych wartości oraz własnych doświadczeń.
W Polsce koncepcja szkoły promującej zdrowie stale się rozwija i ulega modyfikacjom. Przyjęliśmy, że:

Szkoła

 • Jest środowiskiem, którego społeczność nie tylko uczy się i pracuje , ale także żyje - nawiązuje kontakty z innymi, przeżywa porażki i sukcesy, odpoczywa, bawi się itp. Szkoła jest więc miejscem, w którym społeczność ma nie tylko wywiązywać się z obowiązków, ale także powinna dobrze się czuć.
 • Jest elementem środowiska lokalnego: oba te środowiska wzajemnie na siebie oddziałują.
 • Jest miejscem, które przygotowuje młodych ludzi nie tylko do następnego etapu edukacji, ale również do życia, w tym do dokonywania „zdrowych” wyborów.

Promująca

 • Tworząca warunki (fizyczne i społeczne), sprzyjające ochronie i pomnażaniu zdrowia.
 • Umożliwiająca aktywne uczestnictwo społeczności szkolnej w działaniach na rzecz zdrowia.

  Zdrowie
 • Ma cztery wymiary: fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy, które powinny być w harmonii.
 • Decyduje o jakości życia ludzi obok wykształcenia i warunków ekonomicznych.

  W ostatnim roku na podstawie opracowanych
  standardów przyjęliśmy następującą, „nową” definicję Szkoły Promującej Zdrowie oraz opracowaliśmy nowy model takiej szkoły.

  Nowa definicja szkoły promującej zdrowie

  Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:

 • dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
 • podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia.

 •    Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21w Koszalinie 18 sierpnia 2005 na Posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu d/s Szkół Promujących Zdrowie została przyjeta do -

                        Zachodniopomorskiej Sieci Szkół                          Promujących Zdrowie!!

 • Przydatne linki

  Biuro Łącznika w Polsce WHO
  Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie
  Serwis Promocji Zdrowia
  Strony Szkół Promujących Zdrowie: Zespół Szkół w Wielogłowach
  Strony Szkół Promujących Zdrowie: Zespół Szkół w Niedźwiadzie Górnej

  Standardy Szkoły Promującej Zdrowie

  Szkoła Promująca Zdrowie dąży do osiągnięcia celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i ponadto:

  1. Pomaga członkom społeczności szkolnej zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie.

  2. Tworzy strukturę i zarządzanie projektami promocji zdrowia, które umożliwiają skuteczne i ciągłe działania w zakresie promocji zdrowia.

  3. Prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników i dąży do zwiększenia jej skuteczności.
  4. Tworzy klimat społeczny sprzyjający:
  - zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników,
  - osiąganiu przez wszystkich sukcesów i wspierający ich poczucie własnej wartości,
  - uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej.

  5. Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.