Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21 im. Kornela Makuszyńskiego

HAPPENING - PODZIĘKOWANIA :-)

Drodzy Nauczyciele!

 

Pragniemy serdecznie podziękować za Państwa zaangażowanie i pomoc w realizacji zamierzeń związanych z programem.

 

Piątek był dla nas wyjątkowy, bo to podsumowanie działań i pełen niespodzianek

i spontaniczności HAPPENING.

Państwa praca pozwoliła naszym uczniom świetnie się bawić, a nam zrealizować ważny punkt programu.

Chciałybyśmy szczególnie podziękować:

 • p. Danielowi Czerwińskiemu za pieczę nad kroniką szkolną oraz za „kierowanie ruchem” podczas imprezy
 • p. Zbyszkowi Karasińskiemu za organizację i sprawne przeprowadzenie tworzenia wielkiej litery „T”
 • p. Wojtkowi Kuczmie za zabezpieczenie nagłośnienia podczas imprezy
 • p. Tomkowi Barczakowi za pomoc przy ustawieniu sprzętu nagłaśniającego oraz za fotografowanie
 • p. Monice Kotnowskiej i Małgorzacie Omańskiej za przeprowadzenie konkursu fotograficznego
 • p. Monice Kotnowskiej i Sylwii Kaszubowskiej za cudne przygotowanie i przeprowadzenie konkursu tańca
 • p. Ewie Endruszkiewicz i p. Waldemarowi Jaroszowi za przeprowadzenie konkursów plastycznych
 • p. Arkowi Pater i p. Sylwii Kaszubowskiej za przeprowadzenie konkursu filmowego
 • p. Agnieszce Adamskiej i p. Katarzynie Kuńcio za przeprowadzenie konkursu literackiego
 • p. Marcie Dereweckiej za pieczę nad nagrodami i dyplomami dla zwycięzców konkursów oraz za reprezentowanie Wielkiej Kapituły
 • p. Irenie Grzanowicz za podejmowanie gości
 • p. Violetcie Małaczek, Eli Kadej, Danucie Woszczyńskiej i Joli Szlachcikowskiej za przygotowanie stolika dla gości
 • p. Dyrektor Krystynie Pater za umożliwienie nam realizacji projektu w naszej szkole

A wszystkim Państwu za opiekę nad dziećmi, przygotowanie ich do imprezy oraz wiele pozytywnej energii :-)

Autorki programu