Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21 im. Kornela Makuszyńskiego

Warsztaty plastyczne

W środę 13 czerwca br. odbyły się warsztaty plastyczne pt.: „Stop przemocy!” w ramach programu społecznego SZKOŁA BEZ PRZEMOCY.

W zajęciach prowadzonych przez p. Beatę Proboszcz wzięły udział dwie klasy: IV b  i VI c z wychowawczyniami: M. Wojciechowską i V. Prokopowicz.

Uczniowie spotkali się z prowadzącą na terenie boiska ABC w Koszalinie, gdzie pod hasłem „STOP PRZEMOCY” tworzyli swoje prace na asfalcie za pomocą kolorowej kredy. Prowadząca warsztaty najpierw zadawała uczniom pytania o realizację programu, podawała przykłady sytuacji konfliktowych oczekując od uczniów pomysłów na ich rozwiązanie. Te właśnie pomysły dzieci przedstawiały za pomocą prac plastycznych.

            Zajęcia trwały 2 godziny, uczniowie malowali przy dźwiękach muzyki płynącej z przenośnego odtwarzacza. W przerwach mogli się posilić i napić.

Na zakończenie p. B. Proboszcz z pomocą wychowawczyń obejrzała prace uczniów, po czym dokonała ich analizy i oceny. Nie przyznano miejsc, lecz jednogłośnie stwierdzono, że dzieci posiadają wiedzę na temat zapobiegania przemocy oraz potrafią w ciekawy sposób przedstawić sposoby rozwiązania konfliktów w formie prac plastycznych.

Wszyscy bawili się znakomicie tego dnia, w dobrych nastrojach klasy IVb i VIc wróciły na dalsze lekcje.

 

Matylda Wojciechowska