Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21 im. Kornela Makuszyńskiego

Podsumowanie działań

Sprawozdanie z realizacji działań w ramach programu - SZKOŁA BEZ PRZEMOCY w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 21 w Koszalinie.

 

Luty’ 2012

1. RADA PEDAGOGICZNA– informacja o zwycięstwie w programie SZKOŁA BEZ PRZEMOCY, przedstawienie założeń programu - 09.02.12r.

2. OPRACOWANIE ULOTKI, INFORMATORA, SERVOIRE-VIVRE i  OPRACOWANIE KONTRAKTÓW - 15.02.2012r.

3. APEL INAUGURACYJNY – prezentacja programu, przedstawienie celów, przydział zadań, ogłoszenie konkursów, powołanie Poczty Szkolnej - uruchomienie skrzyni: „Doceniam i Dziękuję” i  skrzyni „Rozstrzygającej Problemy21.02.12r. 

4. WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI I RODZICÓW pt. : „Postawa tolerancji wobec uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych jednym z warunków ich integracji z rówieśnikami”prowadzone przez mgr Irenę Ogniewską CEN - z udziałem rodziców, mediów oraz przedstawienie założeń programu i sposobu jego realizacji, przedstawienie regulaminu nadania honorowych tytułów: Człowiek z klasą, Rodzic z Klasą, Uczeń z Klasą, Klasa z Klasą, powołanie Wielkiej Kapituły – 29.02.12r.

5. „TYDZIEŃ PISANIA LISTÓW”- ciężko chory Dominik prosi o listy od rówieśników. Uczniowie wzięli udział w konkursie na najciekawszy list do Dominika -  luty’ 2012  (nagrody i dyplomy wręczone na Happeningu 27 kwietnia br. )

6. ZAJĘCIA WYCHOWAWCZE w 19 oddziałach (0-VI)- wg harmonogramu

 

Marzec’ 2012

 

1. DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY- powitanie przyszłych uczniów oraz ich prawnych opiekunów – 7.03.2012r.

2. SPOTKANIE Z POLICJANTEM -  ciekawa i humorystyczna pogadanka z uczniami nt. zachowywania się wobec siebie i dorosłych, jak kulturalnie, bezpiecznie i bez przemocy spędzać przerwy śródlekcyjne oraz zachowania się w domu w czasie nieobecności osób dorosłych. – 10.03.2012r .

3. DZIEŃ WIOSNY-  21.03.2012r.

 • teatrzyk ekologiczny dla kl. O-III, przygotowany przez kl. III
 • wywiad do radia Plus i radia ESKA o dobrych nawykach i wykorzystywaniu energii na pozytywne rzeczy, a nie na przemoc
 • udział klas IV-VI z kwiatami w przemarszu po mieście
 • udział uczniów z kl. VI w DEBACIE „ŚWIAT BEZ DYSKRYMINACJI” w bibliotece publicznej z racji Międzynarodowego Dnia Eliminacji Dyskryminacji Rasowej.
 • zajęcia z wychowawcą w klasach IV-VI (przygotowanie strojów do przemarszu, transparentów, plakatów i kwiatów.

4. GROMADZENIE MATERIAŁÓW METODYCZNYCH, konspektów, środków dydaktycznych, krzyżówek, tworzonych, zebranych gier i zabaw, tworzenie Banku Informacji- w bibliotece.

5. KONKURS  FOTOGRAFICZNY dla kl. I-III-„ Można się różnić, tylko trzeba się różnić pięknie”- marzec’ 2012 (nagrody i dyplomy wręczone na Happeningu 27 kwietnia br. )

 

Kwiecień’ 2012

 

1. DZIEŃ TAŃCA, konkurs taneczny- 27.04.2012r

2. HAPPENINGW jeden dzień dookoła świata” - 27.04.2012r.

 • Marsz ulicami osiedla „Przylesie”
 • Apel

- wręczenie dyplomów- nominacji przez Wielką Kapitułę do otrzymania statuetek e kategoriach: Człowiek z klasą, Rodzic z Klasą, Uczeń z Klasą, Klasa z Klasą

- podsumowanie akcji i dotychczasowych działań.

- podsumowanie konkursów

 • Bicie rekordu- wielka litera T- jak tolerancja
 • Grillowo, odlotowo… - spotkanie na świeżym powietrzu, poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców

3. Udział w konkursie - WYCHOWAWCA ROKU’ 2012 – kwiecień/maj 2012r. – Nominacje (10 nauczycieli w województwie) nauczycielek: M. Wojciechowska i  J.Lachowska.

4. WYSTAWY- 23.04.2012r. : fotograficzna i plastyczna inspirowane głównym hasłem programu: „Można się różnić – tylko trzeba się różnić pięknie”- jako podsumowanie konkursów:

 • plastycznego-SZKOŁA POD ŻAGLAMI PRZYJAŹNI”
 • fotograficznego – „TY I JA”

5. ZAWODY SPORTOWE dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych –Kibicowanie Fair Play – 19-26.04.12r.

 

Maj’ 2012

 

1. WARSZTATY Z AKTORKĄ BAŁTYCKIEGO TEATRU DRAMATYCZNEGO w Koszalinie p. Żanettą Gruszczyńską - Ogonowską – „Z wizytą w krainie Tolerancji / Na obiedzie u księżniczki Integracji” 29.05.2012r.

2. KLAUNI "KULKI"- warsztaty, zabawy integracyjne organizowane w ramach haseł związanych z realizacją programu „ Szkoła bez przemocy” - 18.05.12r.

3. Przygotowanie i prezentacja WIELKICH  KSIĄG, w których zmieszczono wzajemne podziękowania uczniów, pracowników szkoły i rodziców ze skrzyni „Dziękuję i doceniam” 14.05.12r.

4. DZIEŃ EUROPEJCZYKA – święto całej społeczności uczniowskiej oraz prawnych opiekunów dzieci; uroczyste wręczenie statuetek przez Wielką Kapitułę dla Człowieka z klasą, Rodzica z Klasą, Ucznia z Klasą, Klasy z Klasą - 19.05.2012r.

5.  MAŁE FORMY TEATRALNE CK 105  - spotkanie z animatorem kultury z

     p. Krzysztofem Rotnickim21.05.12r.

6.  WARSZTATY dla wychowawców, rodziców/opiekunów prawnych i dzieci

     kl. III – V pt. :  „Tolerancja i integracja alternatywą dla przemocy” prowadzonych

     przez p. mgr Danutę Hinc - 29.05.2012r

 

Czerwiec’ 2012

 

 1. PODSUMOWANIE PROGRAMU – Gala w ogrodach Pałacu Prezydenckiego – 5.06.2012r.
 2. OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ SZKOŁ BEZ PRZEMOCY - kolorowanie ilustracji z kodeksu "Szkoły bez przemocy" w klasach I-III,  pogadanki  tematyczne w klasach IV-VI – 5.06.12r.
 3. KARAOKE „Śpiewać każdy może- piosenki z różnych stron świata” – 11-15.06.12r.
 4. Warsztaty plastyczne pt.: „Stop przemocy!” dla klas IVb i VIc – 13.06.12r.  
 5. SPRAWOZDANIE  z realizacji programu- 15.06.2012r.

  

                                   Z poważaniem

Matylda Wojciechowska

Violetta Prokopowicz

Julita Lachowska