Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21 im. Kornela Makuszyńskiego

Szkoła Odkrywców Talentów

Miło nam poinformować , że nasza placówka Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21 w Koszalinie uzyskała w roku szkolnym 2012/2013 tytuł Szkoły Odkrywców Talentów, który świadczy o tym , że placówka przyczynia się do odkrywania, promocji wspierania uzdolnień uczniów.

Każde dziecko ma określone predyspozycje i zainteresowania. Pierwszym krokiem do rozwoju jego zdolności jest bezpośrednia praca z dzieckiem, obserwowanie go, wspieranie i motywowanie do działania. Kolejnym etapem jest tworzenie dziecku warunków do rozbudzania  pasji.

  Na terenie naszej szkoły dzieci mają wiele możliwości do ich rozwijania.  Nauczyciele prowadzą wiele kół zainteresowań. W klasach młodszych prowadzone są dla uczniów zdolnych: zajęcia matematyczne, komputerowe, przyrodnicze, języka angielskiego. Oferta dla uczniów klas starszych jest jeszcze większa. Uczniowie uczestniczą w zajęciach kół: matematycznego, polonistycznego, przyrodniczego, historycznego, fotograficznego, biblijnego sportowego, plastycznego, muzycznego, komputerowego i języka angielskiego.

Wychowankowie naszej placówki uczestniczą w konkursach miejskich, ogólnopolskich, przeglądach, imprezach miejskich i środowiskowych, gdzie mają możliwość zaprezentowania swoich zdolności i gdzie osiągają liczne sukcesy, które są potwierdzeniem celowości działań podejmowanych przez szkołę.

Mamy nadzieję, że umieszczenie naszej placówki na mapie Szkół Odkrywców Talentów przyczyni się do wymiany dobrych praktyk z innymi wyróżnionymi placówkami, a także przyniesie nam satysfakcję z pomocy uczniom w osiąganiu przez nich sukcesów.

 

                                                                       Nauczyciel koordynujący: A. Pietrasińska