Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21 im. Kornela Makuszyńskiego

Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich

W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie klasy I B realizowali program „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich”.  Jest to  międzynarodowy program edukacyjny dla szkół podstawowych, którego celem jest edukowanie dzieci na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym i przyjaznej dla środowiska motoryzacji. Głównym organizatorem akcji jest koncern Renault.

Podczas realizacji programu uczniowie klasy I B korzystali pakietu edukacyjnego „ Droga i ja”- zestawu dydaktycznego dla uczniów i nauczyciela składającego się z zeszytów ćwiczeń i testów. Na zakończenie programu każdy z uczniów otrzymał dyplom poświadczający ,że uczniowie potrafią prawidłowo i bezpiecznie zachowywać się na drodze i znają ekologiczne formy przemieszczania się.


„Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich” to największy tego rodzaju program na świecie realizowany przez koncern motoryzacyjny. Swoim zasięgiem obejmuje już 35 na krajów na świecie, udział w nim wzięło do tej pory ponad 12 milionów dzieci, z czego prawie 804 500 z Polski.


Wychowawca: Agnieszka Pietrasińska