Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21 im. Kornela Makuszyńskiego

Wizyta w Grecji

         W dniach 27.04.2014 r. - 02.05.2014 r. Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21 w Koszalinie, w ramach realizowanego programu „Comenius” „Przygody kosmicznego  Teda w Europie” uczestniczyła w kolejnej wizycie roboczej w Grecji. Gospodarzem była wiejska szkoła podstawowa w Dispilio, niedaleko Kastori, licząca tylko 81 uczniów.

Może właśnie dlatego czuliśmy się bardzo rodzinnie i niezwykle serdecznie. Wszyscy tam  znają siebie, mają ze sobą kontakty w szkole i poza nią, znają swoje sprawy. Wydaje się nam, że bardzo to pomaga w całym procesie dydaktyczno-wychowawczym. Rodzice, nauczyciele są ściśle ze sobą związani, znają swoje problemy, dzielą się radościami i problemami, wiedzą o sobie dużo. Tego im zazdrościmy. Atmosfera w szkole, chęć współdziałania, poczucie więzi, widoczne są na każdym kroku. Cieszy ich każda inicjatywa, która promuje działania szkoły w Europie. Nie znaczy to, że zapominają o swojej kulturze. Są z niej niezwykle dumni, prezentują ją w znajomości tradycji, umiejętności tańców narodowych, gry na instrumentach, śpiewach,  wszystkim , co pokazuje bogactwo kultury. 9 uczestniczących w projekcie  krajów partnerskich zostało powitanych wspaniałą prezentacją multimedialną o Grecji oraz Kastori. Greccy uczniowie zaprezentowali nam bardzo ciekawy i barwny program artystyczny w tym również grę na instrumentach muzycznych. Mogliśmy poznać ich dawne tradycje, tańce w strojach narodowych, muzykę. Braliśmy udział we wspólnych tańcach ludowych z zespołem folklorystycznym w rytmie Zorby. Nauczyciele z wszystkich partnerskich szkół mieli okazję  nie tylko uczestniczyć w różnorodnych zajęciach dydaktycznych i poza lekcyjnych, stworzono nam możliwość poprowadzenia zajęć  z dziećmi greckimi w języku angielskim. Szkoła nasza   zaprezentowała typowe zabawy ruchowe stosowane w procesie dydaktyczno-wychowawczym  w  klasach I-III. Mamy nadzieję, że pozwoliło to poznać i zrozumieć ideę projektu, która zawiera się w słowach „Mimo różnic jesteśmy tacy sami”. W trakcie spotkania nastąpiła wymiana misiów, pamiętników opisujących ich przygody ( pisanych przez dzieci w języku angielskim) oraz prezentacji w Power Point. Ustalono również kolejne działania, które będziemy realizować w ramach projektu.

Grecka gościnność, empatia, zauroczyły nas kompletnie. Jadąc tam myśleliśmy o smutku z powodu kryzysu ekonomicznego, złości na Unię Europejską a spotkaliśmy coś, czego powinniśmy sobie życzyć; szacunek, tolerancję, wsparcie i chęć przyjaźni.

Bardzo dziękujemy naszym greckim partnerom, czujemy się zaszczyceni ich gościnnością i okazanej przyjaźni.

Szkolny Koordynator Projektu

Alina Zakrzewska