Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21 im. Kornela Makuszyńskiego

Z wizyta w Rumunii

W dniach 25 – 31 maja przerdstwiciele Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 21 w Koszalinie odbyli kolejną wizytę roboczą w ramach programu Comenius „ Kosmiczne przygody misia Teddiego w Europie”. Gospodarzem były 2 szkoły w Rumunii; Hateg Primary School i „Perisoru” Primary School w Ianca.

Placówki te położone są w odległych od siebie regionach Deva i Brajla, prezentujących zróżnicowaną kulturę, tradycje, zwyczaje, stroje ludowe. Uczniowie i nauczyciele zaprezentowali nam tę różnorodność przygotowując piękne występy. Zachwyciła nas gościnność i serdeczność naszych gospodarzy. Wszyscy byliśmy siebie wzajemnie ciekawi, dzieliliśmy się swoimi doświadczeniami i planami. Uczyliśmy naszych przyjaciół typowych zabaw i gier w czasie zajęć dydaktycznych. Nauka elementów języka polskiego była fantastyczną zabawą dla rumuńskich dzieci, poradziły sobie świetnie. W czasie spotkania zostaliśmy przyjęci przez władze miasta, zapoznano nas z osiągnięciami dokonującymi się dzięki współpracy europejskiej, planami na przyszłość. Nasi gospodarze z dumą pokazali nam historię, tradycję i kulturę swojego kraju. W czasie tej wizyty zostały również podsumowane dotychczasowe działania (uczniowie piszą pamiętnik w języku angielskim i ojczystym, prowadzą blog, wymieniają się informacjami w postaci epals, prezentują w sieci wykonane zadania-  miedzy innymi np. prezentacje w Power Point. Każde spotkanie poświęcone jest również projektowaniu dalszych działań. Po przyjeździe zabieramy się więc do dalszej, intensywnej pracy, która będzie promowała naszą placówkę i pozwoli wykorzystać zdobyte doświadczenia w jeszcze nowocześniejszej i efektywniejszej edukacji. Doznania uczestników spotkania w ramach programu „Comenius” zostały opisane  w Głosie Koszalińskim

 (w dn.07.05.2014). Wizyta dzieci naszej szkoły w ramach realizowanej współpracy międzynarodowej  zaplanowana została na przyszły rok szkolny- nie tak jak opisano w artykule. Stąd niniejsze sprostowanie. Na zdjęciu pokazano dzieci gospodarza wizyty ze szkoły rumuńskiej.

Szkolny Koordynator Projektu

Alina Zakrzewska