Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21 im. Kornela Makuszyńskiego

Wizyta robocza w Turcji

         W dniach 20- 24.10.2014r. przedstawiciele Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 21 w Koszalinie uczestniczyli w wizycie roboczej  w Turcji w ramach programu Comenius „Przygody kosmicznego Teda w Europie”. Gospodarzem była  szkoła -Zubeyde Hanim Ortaokulu  w miejscowości Sakarya.

Mieszkańcy tej  miejscowości doświadczyli  trzęsienia ziemi w 1999 roku.  Poznaliśmy specyfikę szkół tureckich. Ich system oświatowy opiera się na 4-letniej szkole podstawowej Primary School, potem 4 lata Secondary School i kolejne 4 lata High School. Szkoły pracują w systemie 2-zmianowym w godz.7.00-13.00 i od 13.00- 18.30.Klasy są liczne do 35 osób, szkoły jednak charakteryzują się wysokim zdyscyplinowaniem uczniów wynikającym między innymi z wysokiego prestiżu zawodu nauczyciela. Uczestniczyliśmy w zajęciach wzbogacając tym samym swój warsztat. Dzieliliśmy się doświadczeniami. Mieliśmy też możliwość prowadzenia zajęć lekcyjnych z dziećmi tureckimi. Nauka elementów języka polskiego była fantastyczną zabawą dla nich, poradziły sobie świetnie. Dzieci wraz z rodzicami przygotowali ciasta w kształcie flag i dzielili się wiedzą o każdym kraju partnerskim w języku angielskim.  Zaskoczeniem dla uczestników projektu z 9 państw było doskonałe wyposażenie  klas, np. w tablice interaktywne, nowoczesny sprzęt audiowizualny, muzyczny, sportowy itp. W czasie spotkania zostaliśmy serdecznie przyjęci przez władze miasta, dowiedzieliśmy się o osiągnięciach dokonujących się dzięki współpracy europejskiej. Uczniowie i nauczyciele zaprezentowali swoją zróżnicowaną kulturę, tradycje, zwyczaje, stroje ludowe przygotowując piękne występy. W uroczystościach wzięli udział rodzice, władze miasta oraz władze oświatowe. Byliśmy wszyscy zachwyceni gościnnością naszych tureckich przyjaciół. W czasie wizyty podsumowano dotychczasowe działania projektu i zaplanowano dalsze przedsięwzięcia, które będziemy realizować w bieżącym roku szkolnym. Nastąpiła tradycyjna wymiana misiów Teddych-maskotek projektu i ich pamiętników pisanych przez uczniów wszystkich krajów partnerskich w języku angielskim.

Szkolny Koordynator Projektu

 Alina Zakrzewska