Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21 im. Kornela Makuszyńskiego

MAŁY MISTRZ

W naszej szkole już od 1 września 2014 roku ruszył ogólnopolski program pod nazwą „Mały Mistrz”. W tym roku program ruszył od klas pierwszych tj. IA i IB. 1 godzinę w tygodniu lekcję wf-u prowadzi w tych klasach pan Daniel Czerwiński – nauczyciel wychowania fizycznego przy współpracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Należy dodać, że w Koszalinie do tego programu przystąpiły zaledwie 3 szkoły, tj. SPI nr 21, SP nr 17 i SP nr 9.

W ramach programu „Mały Mistrz” dzieci realizują przez cały rok szkolny różnorodne sprawności: rowerzysta – turysta, gimnastyk – tancerz, saneczkarz – narciarz – łyżwiarz, piłkarz nożny – ręczny – koszykarz – siatkarz, lekkoatleta. Po uzyskaniu wszystkich sprawności dziecko staje się pełnoprawnym MAŁYM MISTRZEM. Więcej informacji na temat programu a także jego realizacji przez naszą szkołę na stronie internetowej: www.malymistrz.pl

 

GŁÓWNE CELE PROGRAMU MAŁY MISTRZ:

  1. poprawa stanu zdrowia i sprawności fizycznej uczniów klas I-III,
  2. wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego w planowaniu i prowadzeniu zajęć wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej,
  3. promowanie nowych, atrakcyjnych form zajęć ruchowych zgodnych z nową podstawą programową,
  4. monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów klas I-III,
  5. określenie preferencji w wyborze aktywności fizycznej uczniów,
  6. zachęcenie uczniów do nowych form aktywności fizycznej

 

 

                                                                                       Koordynator „Małego Mistrza”                

                                                                                               W SPI nr 21 w Koszalinie:

                                                                                                    Czerwiński Daniel