Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21 im. Kornela Makuszyńskiego

EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ

W Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 21 odbywały się zajęcia z wychowania komunikacyjnego,

dzięki którym chętni uczniowi mogli przystąpić do egzaminów na kartę rowerową. Uczniowie poznali zasady ruchu drogowego, uczyli się znaków drogowych, przeszli szkolenie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i  poznali budowę i obowiązkowe wyposażenie roweru. Egzamin polegał na sprawdzeniu wiedzy na temat zasad ruchu drogowego, prawidłowego stosowania się do znaków drogowych, umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz sprawdzeniu wiedzy z zakresu praktycznej znajomości budowy roweru i jazdy rowerem po wytyczonym torze z zachowaniem zasad poruszania się po drodze.

Do egzaminu na kartę rowerową przystąpiło 26 uczniów.