Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21 im. Kornela Makuszyńskiego

WARSZTATY Z AKTORAMI

               Programy nauczania nakładają na szkołę i nauczycieli określone cele. Ogólnym celem nauczania jest takie przygotowanie ucznia, aby mógł aktywnie i twórczo uczestniczyć w życiu najbliższego otoczenia. Powinien on przyswoić sobie wiedzę o tym, że człowiek swoim zachowaniem wpływa na obecny i przyszły kształt świata.

 „W tym okresie należy ukazać dzieciom złożoność świata i miejsce człowieka”- twierdzi p. Irena Żywno ( Zintegrowana edukacja w klasach I- III. Materiały metodyczne dla nauczycieli. CEN. Koszalin 2000r.)

„Dziecko woli patrzeć niż słuchać i działać niż patrzeć!”  J. Dewey 

W ramach programu „ Szkoła bez przemocy” w naszej placówce odbyły się nietypowe warsztaty:

21.05.12r.- „Wykorzystanie małych form teatralnych do przedstawienia problemu  agresji w środowisku uczniowskim” , spotkanie z animatorem kultury p. Krzysztofem Rotnickim (CK 105  w Koszalinie); zajęcia dotyczyły:

- Przykładów agresji- forma sondy ulicznej

- Emocji towarzyszących agresji- forma wywiadu telewizyjnego

             Ponadto uczniowie brali udział w ćwiczeniach wyzwalających emocje. Tworzyli scenki.   

   

29.05.2012r.: „Z wizytą w krainie Tolerancji” i  „Na obiedzie u księżniczki Integracji”; Warsztaty poprowadziła jedna z najbardziej znanych koszalińskich aktorek BAŁTYCKIEGO TEATRU DRAMATYCZNEGO w Koszalinie p. Żanetta Gruszczyńska Ogonowska. Uczestnicy z radością i niezwykłym zaangażowaniem wzięli udział w proponowanych  zabawach integracyjnych: „ Lodowiec”, „ Drzewo” …

Uczyli się pojmowania tolerancji przez teatr. Słowami, gestami bajkowych postaci wkraczali w świat klarownych, dobrych sytuacji. Uczyli się jak unikać fałszywych przyjaciół. Jak być asertywnym?! Pokonywali strach przed wystąpieniami publicznymi  

                    Prowadzący zajęcia stworzyli dzieciom możliwość zaspokojenia naturalnej ciekawości, dostarczyli okazji do zdziwienia, zabezpieczyli poczucie bezpieczeństwa i wolności, umożliwili osiągnięcie sukcesu,          a także wdrażali dzieci do czynnego uczestnictwa w pracy zespołu oraz do wykonywania zadań z innymi.

Realizowanie zadań zgodnie z założeniami programu „ Szkoła bez przemocy” pozwoliło na rozwój uzdolnień polonistycznych oraz co najważniejsze przyjazne przebywanie ze sobą.

Warsztaty wzbogaciły słownictwo, wyrabiały spostrzegawczość, pamięć, refleks, umiejętność kojarzenia,            a także rozwijały wyobraźnię i fantazję. Działały stymulująco! A przede wszystkim wskazały jak żyć pokojowo, jak pozytywnie myśleć i unikać toksycznych sytuacji. Miało miejsce upodmiotowienie uczniów, aktywizowanie ich myślenia, działania, przeżywania…

             Zarówno prowadzącym, jak i odważnym uczniom biorącym tak czynny udział w warsztatach

                                                                                                          Ciepło dziękuję

Julita Lachowska