Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21 im. Kornela Makuszyńskiego

PUBLIKACJE

 1. Awans nauczyciela - przydatne linki stron www - M. Wojciechowska
 2. Wpływ telewizji na dzieci - Katarzyna Zwiałow
 3. STRES A ZDROWIE PSYCHICZNE - Violetta Prokopowicz
 4. Scenariusz Ślubowania klas I-szych - Bożena Kuklicz i Edyta Szaraniec
 5. "Uważaj mnie za dobrego, a stanę się lepszy"- Bożena Kuklicz 
 6. AGRESJA WŚRÓD UCZNIÓW W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH W ŚRODOWISKU SZKOLNYM” -Agnieszka Adamska-Czupajło
 7. Wróżby Andrzejkowe - Matylda Wojciechowska
 8. Scenariusz spotkania wigilijnego w Klubie Nauczyciela - B. Konieczna i V. Prokopowicz
 9. PROGRAM  PT. „ CISZA NASZYM PRZYJACIELEM- V. Małaczek
 10. Sceariusz przedstawienia - "Mój szkolny kolega z Afryki" - B. Kuklicz i E. Szaraniec
 11. Co to jest integracja i co nam daje?- V. Prokopowicz
 12. Ankieta - ocena wychowawcy - M. Wojciechowska
 13. Potrzeby dzieci uposledzonych umysłowo- A. Burdach i K. Wszeborowska
 14. Dzieci uposledzone w stopniu lekkim - A. Burdach i K. Wszeborowska
 15. Scenariusz przedstawienia - W Majowym zadumaniu - A. Adamska-Czupajło
 16. Scenariusz przedstawienia - Dzieci mamom w dniu ich świeta - A. Adamsko-Czupajło
 17. Czynniki warunkujące prawidłowe funkcjonowanie dziecka autystycznego w szkole integracyjnej - V. Małaczek
 18. Czasopisma wokół nas – przegląd prasy katolickiej - V. Małaczek

 19. Scenariusz Zielonej Szkoły - G. Cwojdzińska Romańska i B. Rodowicz

 20. Unia Europejska, a niepełnosprawność - G. Cwojdzińska Romańska i B. Rodowicz

 21. Zielone Szkoły w nauczaniu zintegrowanym - E. Szaraniec i B. Kuklicz

 22. Komputer w kształceniu specjalnym - M. Wojciechowska

 23. Program pedagogizacji rodziców uczniów klasy piątej - B. Mielańczuk

 24. Interests – my free time - Konspekt lekcji - D. Pańska

 25. Program Zielonej Szkoły - A. Piertasińska i M. Wojciechowska

 26. Rozwiązywanie zadań tekstowych metodą Kruszenia - E. Szaraniec i M. Derewecka

 27. Objawy i system pomocy dzieciom z ADHD - Adriana Sztuba

 28. Ksiązki z mojego dzieciństwa - Adriana Sztuba

 29. Metody aktywizujące uczniów - Julita Lachowska

 30. Praca z dzieckiem nadpobudliwym - Małgorzata Kudoń