Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21 im. Kornela Makuszyńskiego

Historia szkoły

10 lutego 1992
Dyrektorem szkoły zostaje p. Bogumiła Załuska. przekazanie dzieciom i nauczycielom budynku nowej szkoły, w którym będzie się uczyć 350 uczniów pod opieką 19 pedagogów w klasach 1-3. Rozpoczynają działalność biblioteka, stołówka i świetlica szkolna.

1992/93
Nasza Szkoła liczy sobie 19 klas.
Wicedyrektorem zostaje - p. Krystyna Pater.
Pedagogiem - p. Bogusława Haradyniak.
Wizyta dyrektora Biura d.s. Reformy szkolnej w Ministerstwie Oświaty - p. Stanisława Sławińskiego, w spotkaniu biorą udział przedstawiciele miejskich władz oświatowych.

1993/94
Nasi uczniowie uczą się w 18 klasach.
Samorząd Uczniowski wraz z gospodarzami poszczególnych klas dokonał wyboru najsympatyczniejszego nauczyciela naszej szkoły, zwycięzcami okazali się:

  • p. Violetta Prokopowicz
  • p. Radosław Gudaniec.

Rozpoczynamy współpracę z Pomorskim konsorcjum Zdrowia - przystępujemy do klubu szkół promujących Zdrowie.

1994/95
Powstają trzy klasy integracyjne, inicjatorką idei integracji jest p. Bogumiła Załuska.
Konkurs na najsympatyczniejszego nauczyciela wygrała:

  • p. Ludmiła Kiewro


1995/96
Mamy 6 klas integracyjnych.
Urządzamy salę gimnastyki korekcyjnej.
Powstaje świetlica terapeutyczna.

1996/97
Nasza Szkoła jest gospodarzem miejskiej inauguracji roku szkolnego z udziałem władz Miasta, przedstawicieli Wydziału Edukacji i ZNP oraz parlamentarzystów.
Mamy 9 klas integracyjnych.
Zatrudniamy logopedę i rehabilitanta.
Przystosowujemy pomieszczenia sanitarne do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.
Oddajemy do użytku windę - ( finansowanie: Urząd Miejski, PERON i inni sponsorzy ).

1997/98
Mamy 11 klas integracyjnych.
Powstają klasy IV.
Urządzamy gabinet rehabilitacyjny i logopedyczny. 

1998/99
Mamy 14 klas integracyjnych.


1999/00
Wprowadzenie reformy oświaty.
Jesteśmy pełną Szkołą Podstawową z klasami I-IV.
Mamy 16 klas integracyjnych.
16 września 1999 roku p. Bogumiła Załuska przekazuje pełnienie obowiązków dyrektora szkoły p. Krystynie Pater.
Od stycznia 2000 roku dyrektorem szkoły zostaje p. Krystyna Pater, wicedyrektorem p. Irena Grzanowicz, pedagogiem p. Danuta Apanel.
Otrzymujemy 2 komputery z Banku Ochrony Środowiska oraz sprzęt rehabilitacyjny i logopedyczny z Towarzystwa Polska Skandynawia.
Urządzamy gabinet rehabilitacyjny i logopedyczny.
Tworzymy Statut Szkoły Integracyjnej.
Tradycją szkoły stają się obchody Dnia Europejczyka, organizujemy kiermasze, pikniki dla uczniów naszej szkoły oraz mieszkańców osiedla.

2000/01
Występujmy do Prezydenta Miasta z propozycją nadania szkole imienia Kornela Makuszyńskiego.
Przystępujemy do niezbędnych remontów szkoły:
- oddajemy do użytku podjazd dla niepełnosprawnych
( finansowanie: Urząd Miejski, Rodzice i inni sponsorzy),
- tworzymy pracownię plastyczno - techniczną,
- doposażamy gabinet rehabilitacyjny w sprzęt specjalistyczny
( finansowanie: Urząd Miejski, Rodzice i inni sponsorzy),
- wymieniamy podłogi na górnym i dolnym korytarzu szkoły
( finansowanie: Urząd Miejski i PZU ),
- wymieniamy drzwi wejściowe
(finansowanie: Urząd Miejski i Rodzice ),
- wymieniamy podłogi i kładziemy gładzie na górnym holu szkoły
( finansowanie: prywatni sponsorzy ),
- uzupełniliśmy hol szkoły o stałe elementy graficzne związane z naszą małą Ojczyzną
( finansowanie : prywatni sponsorzy ),
Wydajemy folder o naszej szkole
( finansowanie: prywatny sponsor ).

2001/02

Uzyskujemy status Szkoły integracyjnej
Otrzymujemy zgodę na nadanie szkole imienia Kornela Makuszyńskiego.
Nawiązujemy współpracę z:
- Towarzystwem "Nasz Dom"
- Stowarzyszeniem Chorych z Przepukliną Mózgowo - Rdzeniową,
- Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym,
- Zachodniopomorską Regionalną Kasą Chorych
- Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Niewidomym i Słabowidzącym "Słońce-Dzieciom"
- Fundacją Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"
Organizujemy ogólnopolskie spotkania rodziców dzieci chorych z przedstawicielem ośrodka neuroreedukacji z Filadelfii.

Remontujemy szkołę:
- naprawiamy dach
(finansowanie: Urząd Miejski ),
- wymieniamy podłogi w 6 klasach
(finansowanie: Urząd Miejski ),
- wymieniliśmy okna w 2 klasopracowniach
(finansowanie: Urząd Miejski ),
- remontujemy szatnię i windę
(finansowanie: Urząd Miejski ),
- naprawiamy ogrodzenie i nawierzchnie boiska
(finansowanie: Urząd Miejski ),

Doposażamy szkołę w:
- specjalistyczne pomoce dydaktyczne dla dzieci niedowidzących
(finansowanie: Urząd Miejski ),
- pionizatory dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo
(finansowanie: Urząd Miejski ).

... za nami 10 lat, przed nami cały świat ...