Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21 im. Kornela Makuszyńskiego

iDziennik

 Uwaga, Uwaga!

Informujemy, że od początku nowego roku szkolnego koszalińskie szkoły rozpoczęły korzystanie

z NOWEGO dziennika elektronicznego – VULCAN.

 

Instrukcja dla rodzica i ucznia

 

Artykuły