Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21 im. Kornela Makuszyńskiego

Sekretariat

czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 do 15:00

 

Kadry i księgowość:

Główna księgowa: Jadwiga Perzyńska

Specjalista d/s płac i kadr: Anna Smelkowska

Sekretarz: Wioleta Chutnik

Kierownik gospodarczy: Edyta Dąbrowska

ŚWIETLICA

 

Nauczyciele: Jolanta Szlachcikowska i Magdalena De Clerck

Czynna codziennie od godz. 7:00 do godz. 16:00